Søke
  • Søke
  • Kontakt oss

ProTrach® DualCare™

ProTrach DualCare™ kombinerer en taleventil med en HME, og gir dermed både taleposisjon og en HME (filter) posisjon. Vekslingen mellom taleposisjon og HME (filter) posisjon gjøres med en enkel vridning av taleventilens lokk.

Tale posisjon
ProTrach DualCare settes i taleposisjon ved å vri på taleventilens lokk til det klikker på plass i taleposisjon og det bøyelige membranet dekker åpningene på taleventilen. Membranet åpnes når pasienten puster inn og forblir stengt når pasienten puster ut, slik at den luften man puster ut ledes gjennom munnen og nesen. Dette gjør det mulig å prate. Når ProTrach DualCare er i taleposisjon har HME (filter) ingen effekt.

HME mode
ProTrach DualCare settes i HME (filter) posisjon ved å vri på taleventilens lokk til det klikker på plass i HME (filter) posisjon. I HME (filter) posisjon puster pasienten både inn og ut gjennom en HME (filter). Varme og fuktighet samles opp i en HME (filter) ved utånding og sendes tilbake til luften under innånding. I HME (filter) posisjon er pustemotstanden lavere enn i taleposisjon. Når ProTrach DualCare er i HME (filter) posisjon er det ikke mulig å snakke.

Brukssituasjoner:
Interessert i produktene?
Kontakt oss
Name
Ref. nr.
Antall