Søke

Provox® BasePlate Adaptor

Provox BasePlate Adaptor gjør det mulig å koble til en enhet, for eksempel en HME kasett med en ISO 15 mm standard kontakt, til en Provox festeprodukt

Gjør det mulig å feste en HME til et Provox plaster

 

Brukssituasjoner:
Interessert i produktene?
Kontakt oss
Name
Ref. nr.
Antall