Søke
  • Søke
  • Kontakt oss

Provox Flush er et rense utstyr som hjelper til å fjerne rester fra taleventilen. Provox Flush blir brukt til å bruke luft eller drikkevann gjennom åpningen av ventilen. Laboratorie studier viser at ved å bruke luft gjennom åpningen, kan levetiden forlenges på ventilen.

Spesifikasjoner og fordeler

  • Kan bli brukt med luft eller drikkevann
  • Kan bøyes for individuell tilpasning.
Brukssituasjoner:
Interessert i produktene?
Kontakt oss
Name
Ref. nr.
Antall