Søke

Provox® HME Cassette Adaptor

Provox HME Cap brukes sammen med Provox FreeHands HMEs. Cap kan lukkes manuelt for tale, og gjør det mulig for Provox FreeHands HMEs å bli brukt også under søvn.

Brukssituasjoner:
Interessert i produktene?
Kontakt oss
Name
Ref. nr.
Antall