Søke

Provox® LaryButton™

Provox LaryButton er en selvholdende stomakanyle som holder trakeostoma åpent. Den kan brukes for å sette på en HME-kassett (filter) eller i kombinasjon med FreeHands FlexiVoice taleventil. Provox LaryButton passer for pasienter med en hudlapp som er jevnt plassert rundt trakeostomaets ytterkant og pasienter med følsom hud.

Brukssituasjoner:
Interessert i produktene?
Kontakt oss
Name
Ref. nr.
Antall