Søke
  • Søke
  • Kontakt oss

Provox® Measure

Provox Measure brukes til å bestemme lengden (tilsvarende taleventilens størrelse) på TE punksjonen. Det er viktig å finne riktig størrelse på taleventilen (1-2 mm lenger enn punksjonen) for å minske risikoen for komplikasjoner.

 

Brukssituasjoner:
Interessert i produktene?
Kontakt oss
Name
Ref. nr.
Antall