Søke

Provox® Vega™ Puncture Set

Provox Vega Puncture Set tillater umiddelbar innsetting av taleventil etter å ha laget
trakeoesophageal (TE) puncture. Insetting gjøres i tre step – Beskytte, Punktere og Plassere.

Beskytte – Den transparente pharynx beskytteren (ment kun for primary puncture ) beskytter den
pharyngeale veggen. Punktere – Punkteringsnålen lager punkteringen og blir brukt til introdusere
GuideWiren gjennom punksjonen. Plassere – TE punksjonen blir gradvis dilatert når dilatoren , festet til GuideWiren blir trukket igjennom det samme. Deretter glir taleventilen i posisjon

I en multisenter klinisk studie kunne 100% av taleventilene bli plassert ved å bruke
Provox Vega Puncture Set; 89% av prosedyrene trengte ingen andre instrumenter.

Fordeler

  • Allt i ett kirurgisk sett
  • Lager en rund punksjon, omliggende vev holdes intakt
  • Kommer monter med en Provox Vega taleventil
  • Er engangs
  • Gir en rask prosedyre, minimum forberedelse og montering behøves
Brukssituasjoner:
Interessert i produktene?
Kontakt oss
Name
Ref. nr.
Antall