Søke

Provox® XtraFlange™

Provox XtraFlange er en tetnigsbrikke av silikon, bergenet for å redusere lekkasje rundt taleventilen. I vanskelige tilfeller, kan Provox XtraFlange bli brukt i kombinasjon med Provox Vega XtraSeal. Sikkerhetsmedaljongen kuttes av etter byttet når korrekt innsetning er bekreftet.
Spesifikasjoner og fordeler

  • Enkel, rask, kostnadseffektiv løsning på et vanlig problem
  • Kan brukes i kombinasjon med alle Provox taleventiler (indwelling)
  • Hvitt materiale som synes godt
Brukssituasjoner:
Interessert i produktene?
Kontakt oss
Name
Ref. nr.
Antall