Søke
  • Søke
  • Kontakt oss

TheraBite® ActiveBand™

The TheraBite® ActiveBand™ er et tillegg til TheraBite® Jaw Motion Rehabilitation System™ som gir motstand til å lukke munnen. Produktet er designet for å øke muskel styrken og utholdenhet av muskler til å tygge med ( masseter -, temporalis -, medial – og lateral pterygoid muskler). Den aktive treningen kan brukes av pasienter med kompromittert av cerebrale lesjoner etter slag eller har nevromuskulære lidelser. Kan også brukes som et supplement  til passive bevegelsesøvelser, f.eks pasienter med Trismus.

Brukssituasjoner:
Interessert i produktene?
Kontakt oss
Name
Ref. nr.
Antall