Søke

Håndfri

Å kunne snakke uten å bruke hendene er et ønske alle som har gjennomgått en total laryngektomi har delt. Når du har hendene frie til å getikulere, vil det føles mer naturlig når man snakker med folk. Våre håndfrie talehjelpemidler gjør det mulig å gjøre flere ting samtidig og å gestikulere uten at du må dekke til stoma mens du kommuniserer.

bool(false)

Gir deg friheten til å snakke med frie hender

bool(false)

Gir deg et overlegent feste og støtte for ditt stoma når du snakker

bool(false)

For å snakke med finger lukking eller frihånds

bool(false)

For å redusere bevegelsen av stoma og forbedre stemmekvaliteten
ved frihånds tale.