Søke

Tympanostomi

bool(false)

Ventilasjonsrør for midlertidig ventilasjon og drenasje av the mellomøre