Søke
Clinical Product Eduction
Produktutvikling

Atos Medical har utviklet medisinsk utstyr siden 1986, noe som betyr at vi har mer enn 25 års erfaring innen produktutvikling. Men erfaring er ikke nok. Våre produkter understøttes også av forskning og kliniske tester. Konseptet med Evidence & Experience™ (evidens og erfaring) utgjør kjernen i vår produksjon.

Evidens

Vi initierer eller deltar kontinuerlig i kliniske studier over hele verden. Dette er gjort mulig gjennom vårt nære samarbeid med ØNH-spesialister og pasienter. Ta f.eks. våre Provox taleproteser for laryngektomipasienter. Provox-systemet har vært en suksess fra starten av, og denne suksessen er understøttet av en lang liste med fagfellevurdert klinisk dokumentasjon.

Pasienter og leger kan begge støtte lene seg på vår klinisk evidens. Klinisk evidens er en viktig del av legens daglige praksis. Med kliniske studier som veiledning vet legen hva du kan forvente av produktet; hvor lang tid det vil vare, fordelene ved forskjellige materialer osv. Dette vil i sin tur ha en positiv innvirkning på behandlingen av pasientene.

Erfaring

Mer enn 20 år innen ØNH har gitt oss en enorm kunnskap om medisinske forhold, behandlinger og produkter. Vår vedvarende dialog med pasienter og leger gjør at vi alltid kan være et skritt foran, ved hjelp av vår informasjon første hånd for vellykket forskning og utvikling. Vi har også produksjonsanlegg og menneskelige ressurser til å sette vår erfaring ut i livet.

På grunn av våre mer enn 20 års erfaring har vi sett en rekke problemer – og funnet måter å løse dem på. Mer kunnskap fører til bedre behandling og bedre produkter. Det er derfor vi er markedsledende innen laryngektomipleie.

Ønsker du å delta i fremtidige innovasjonsprosjekter?
Registrer her