Søke
ComingHome-programmet

På bakgrunn av årevis med forskning og vedvarende kontakt med brukerne, er vi blitt klar over at hjemkomsten fra sykehuset kan være en vanskelig periode. I løpet av de første dagene, ukene og månedene opplever mange mennesker at de er svært sårbare og opplever følelsesmessig stress, og vil trenge mye støtte og veiledning.

ComingHome-programmet er et tiltak for å gi deg den ekstra støtten du trenger i den kritiske første fasen etter å ha blitt utskrevet fra sykehuset. En representant for ComingHome vil personlig skreddersy et program tilpasset dine behov. Dette kan innbefatte:

  • Ukentlige oppfølgingssamtaler for å veilede deg om produktene du har mottatt, og sørge for at du har det bra.
  • 1-2 hjemmebesøk av våre opplærte produktspesialister, for å gi tips, praktisk opplæring og inspirasjon.
Fortell oss om du ønsker å bli med i ComingHome-programmet
Kontakt meg