Søke
Tale med spiserøret

Denne teknikken bruker kroppens naturlige vev som den nye stemmekilden, og den krever at du svelger små mengder luft inn i spiserøret før du «raper» dem opp igjen. Søylen med svelget luft får spiserøret til å vibrere, og dette danner som er videre modifisert av tungen og leppene for å forme ord.

Av de tre alternativene for stemmerehabilitering er tale med spiserøret den eldste metoden, og også den som er vanskeligst å lære.

Fordelene med ved tale med spiserøret, er at det er en metode som ikke krever operasjon og som er håndfri. Men det er likevel under 1 av 5 av de som prøver å lære teknikken, som vil kunne kommunisere effektivt – de som snakker med spiserøret, snakker normalt i korte setninger som kan være vanskelige å forstå.

 

Fordeler:

  • Denne metoden krever ikke kirurgi.
  • Håndfri tale.

 

Ulemper:

  • Tar en relativt lang tid å lære med intensiv og man trenger intensiv logopedi.
  • Lav suksessrate – få lærer å kommunisere godt.
  • Korte setninger – stemmekvaliteten varierer og kan være vanskelig å forstå.

 

En alternativ metode til tale med spiserøret er bruk av taleventil for å snakke. Denne metoden er enklere å lære seg og gir en stemme som høres mer naturlig og flytende ut, og lettere forståelig stemme. (det samme gjelder her som for elektronisk talevibrator – skriv en kort oppfordring til handling som tar brukerne til tale med taleventil)