Søke
Tympanostomi

Øreinfeksjoner er svært vanlige, spesielt hos barn. De fleste øreinfeksjoner går enten over av seg selv, eller de blir effektivt behandlet med antibiotika. Men noen ganger kan øreinfeksjoner og/eller væskeansamlinger i mellomøret bli kroniske.

Når infeksjoner og/eller væskeansamlinger i mellomøret bli kronisk, kan det føre til hørselshemming, atferdsproblemer eller forsinket utvikling av tale og språk. I disse tilfellene vil innlegging av en øretube bli foreskrevet av en otolaryngologist.

Øretuber, eller tympanostomirør, er små rør som plasseres i trommehinnen for å koble mellomørets hulrom til den ytre øregangen. Dette gjør at luft kan komme inn i mellomøret med sikte på ventilasjon og/eller at væske kan dreneres fra mellomøret inn i øregangen.

 

De vanligste indikasjonene for innsetting av øretube er en gjentatt mellomøreinfeksjon (akutt otitis media), eller vedvarende ansamling av mellomørevæske (OME = otitis media med effusjon). Andre mindre vanlige indikasjoner er feil ved øretrompeten, misdannelse i trommehinnen eller komplikasjoner av en mellomøreinfeksjon som mastoiditt.

Ønsker du å lære mer omTympoVent?