Compliance

På Atos Medical tar vi på alvor vårt ansvar for å opptre etisk og i samsvar med lover og regler i landene vi opererer i. Vi tror at det å overholde lover og regler gjør oss til et bedre selskap mht. å levere produkter og tjenester til pasienter og helsepersonell.

Atos Medical er sertifisert i henhold til:

  • Direktiv om medisinsk utstyr MDD 93/42/ EØF
  • SS-EN ISO 13485:2012 Medisinsk utstyr – Kvalitetsstyringssystemer – Krav om oppfyllelse av regelverk
  • Kanadisk samsvarsvurderingssystem for medisinsk utstyr (Canadian Medical Devices Conformity Assessment System (CMDCAS))

Atos Medical har et sertifisert kvalitetssystem, og våre prosedyrer følger alle relevante lover, forskrifter og gjeldende retningslinjer i USA, Canada og Asia/Stillehavsområdet samt i Europa og alle andre markeder hvor vi er representert.

Kun for datterselskaper og distributører: Kopier av våre sertifikater kan lastes ned via vårt ekstranett. Klikk på «ExtraNet» i øvre venstre hjørne for å få tilgang til vårt ekstranett.

Kontakt compliance-ansvarlige:
Email: compliance@atosmedical.com
Tel.: +46 415 169 72

Vår 'speak up hotline'

Gi stemme til våre verdier: Gjør det rette

Vår atferdskodeks er felles utgangspunkt for oss alle når vi diskuterer etterlevelse og etisk atferd. De er vår daglige rettesnor og vi forventer at alle våre ledere og ansatte, samt alle som arbeider på våre vegne, overholde de etiske retningslinjene, gjeldende lover og forskrifter.

Les vår ATFERDSkoDEKS

Dele

Spar til mitt innhold